Filmy Online

Komedie

Superbad

alt

Komedie
USA, 2007, 114 min

Obsah:
Ve filmov� i televizní tvorb�› Judda Apatowa najdeme jak kontroverzní díla, tak velice emocionální. Jako sc�nárista a režis�r filmů Zbouchnutá a 40 let panic, producent hitových komedií Ricky Bobby: Nejrychlejší jezdec a Zpráva�™: P�™íb�›h Rona Burgundyho a autor velice úsp�›šných seriálů Mach�™i a šprti a Kolej, základ života si získal pov�›st n�›koho, kdo je schopen úsp�›šn�› propojit sentimentalitu a syrovost.

Superbad je varujícím p�™íb�›hem dvou dospívajících chlapců, kter� čeká maturita. Jsou na sob�› obrovským způsobem závislí, ale teď by m�›l každý z nich jít na jinou vysokou školu a čeká je odloučení. Evan (Michael Cera) je milý, chytrý a stydlivý. Seth (Jonah Hill) je drzý, náladový a posedlý d�›včaty. Ve filmu sledujeme jejich zoufal� pokusy zapůsobit b�›hem jedn� blázniv� noci na osoby, po kterých touží...b�›hem jedin� p�™íšern�, potupn� noci, na kterou po zbytek života vd�›čn�› vzpomínáte.��
Žádné komentáře