Filmy Online

Komedie

Zbouchnutá

http://gonet.cz/~tri65dnigalerie/porad_booklet/600/9/92f5540adda9b56250f8dd5600268a9b.jpg
Komedie / Romantick�
USA, 2007, 129 min

Obsah:
Před dvěma lety n�m režis�r Judd Apatow velmi z�bavn�m způsobem předvedl, jak se c�t� člověk, kter� je už 40 let panic. Tentokr�t se vydal do opačn�ch končin sexu�ln�ho vesm�ru, když si vzal na mušku nešťastnici, kter� nechtěně otěhotněla v den sv�ho kari�rn�ho vzestupu, pot� co se nechutně opil� vyspala s největš�m ubož�kem, co se j� připletl do cesty
. Pokud si mysl�te, že na tomhle t�matu opravdu nen� nic k sm�chu, měli byste vědět, že Zbouchnut� je jedn�m z největš�ch a nejpř�jemnějš�ch filmov�ch překvapen� letošn�ho roku.

Alison Scott (Katherine Heigl, hvězda seri�lu Chirurgov�) je kr�sn� a chytr� novopečen� televizn� report�rka. Ben (Seth Rogen – 40 let panic) je opl�can� a l�n� povaleč, jehož jedinou ambic� je pokračovat ve sladk�m nicneděl�n�, jak jen to půjde. Ti dva se setkali v baru, společně se opili, vyspali a jen tak mimochodem počali nov�ho člověka. Bez vědom� t�hle důležit� informace se r�no jako rozumn� dospěl� lid� zastyděli a rozloučili. Navždy. Pak se ale Alison udělalo špatně a Ben přijal telefon�t, kter� jeho dosavadn� sladk� život poř�dně opepřil. Před budouc�mi rodiči se vynoř� zcela z�sadn� ot�zka: Je jejich jedin� poj�tko – společn� d�tě
– natolik pevn�, že je navzdory tomu, že jsou natolik odlišn� a vůbec se neznaj�, udrž� pohromadě? Odpověď naneštěst� nehledaj� sami, ale s pomoc� řady vedlejš�ch postav, z nichž za zm�nku stoj� Benovi bl�zniv� spolubydl�c� nebo Alisonina přemoudřel� starš� sestra.

V�sledkem je inteligentn� romantick� komedie s řadou nezapomenuteln�ch momentů, kter� v�s provede od nechtěn�ho počet� až k oček�van�mu fin�le, u něhož si ti, co to už prožili, řeknou, že je Zbouchnut� na hollywoodsk� film až neskutečně pravdiv�, a ti, co je to teprve ček�, si začnou podobně z�bavnou dev�timěs�čn� j�zdu př�t.
Žádné komentáře