Filmy Online

Komedie

http://www.interdvd-pujcovna.cz/dvdimg/_11689778153219.jpg
Romantický / Komedie
USA, 2007, 96 min


Obsah:

Alex Fletcher je vybledlá popová hvězda 80. let, o kterou je zájem už jen mezi skalními nostalgiky, kteří navštěvují vesnick� zábavy. Jednoho dne jej kontaktuje m�dii oslavovaná hvězdička Cora Corman, která jej požádá, aby jí napsal písně na její nov� album a ještě si s ní zazpíval duet. Každý má právo na svůj comeback, jenže Alex už cel� roky nesložil ani notu a psaní textu mu nikdy dvakrát nešlo. Jenže teď má během několika málo dnů přijít s hitem. V tu chvíli do příběhu vstoupí kouzelně nepředvídatelná květinářka Sophie, jejíž schopnost hrát si se slovy se Alexovi docela hodí. Sophie má za sebou neúspěšný vztah se spisovatelem Sloanem Catesem a tak se jí do spolupráce s Alexem, který co do vztahů nemá právě dobrou pověst, dvakrát nechce. Jenže krev není voda, srdci neporučíš a hudba má nebývalou moc. Alex i Sophie si postupně uvědomují, že pokud chtějí najít lásku a uspět, budou se svým obavám muset postavit...
alt

Komedie / Akční / Krimi / Thriller
USA, 2007, 90 min

Obsah:
V srdci samotn� Paříže leží jedno z největších tajemství čínských Triád – nejmocnějšího a nejznámějšího kriminálního syndikátu na světě. Velvyslanec Han objevil pravou identitu jedn� z nejnebezpečnějších osob v širok�m okruhu zločinců, kterou byl pevně rozhodnut zveřejnit. To se ale nepodařilo, protože byl umlčen jedním z triádských zabijáků. Triády by udělaly cokoliv, aby jejich tajemství zůstalo ukryto před světem, a proto zde je pouze jedna naděje na jejich zastavení. To l�to se losangeleský detektiv Carter a čínský inspektor Lee vydávají do Paříže, aby zastavili spolčení kriminálních gangů a zachránili tak život star� přítelkyně, nyní již dospěl� dcery velvyslance Hana, Soo Yung. Ani jeden z nich nezná město, jazyk a přesně ani neví, co hledají, ale jejich úkol je provede napříč celým městem. Dostávají ze sam�ho podzemí Paříže až do neuveřitelných výšek Eiffelovy věžě, kde bojují za vítězství nad nebezpčnými kriminálníky a pro záchranu ostatních lidí...
alt
Komedie
Česko, 2005, 50 min

Obsah:

Petr Čtvrtníček napsal hru "Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?" na přelomu let 2004 a 2005 jako reakci na korupční skandál v Českomoravsk�m Fotbalov�m Svazu. Následně s touto inscenací hostoval na sc�nách řady českých divadel. V beznadějně vyprodaných sálech excelovali v hlavních rolích Petr Čtvrtníček společně s Jiřím Lábusem za živ�ho hudebního doprovodu Mal�ho symfonick�ho orchestru BEZDREV.
alt

Komedie
Velká Británie, 2000, 82 min

Obsah:
Kevin a Perry jsou totální outsideři na poli jak sexuálním, tak i DJ'-sk�m. Pak se jim ale naskytne příležitost jak by se konečně mohli zbavit panictví a zárove�? světu dokázat, že jsou špičkový DJ'-ov�. Jejich rodiče souhlasí pouze pod jednou podmínkou a to tou, že na Ibizu kde se koná sjezd DJ'-ů a tím pádem i krásných holek, pojedou s nimi. Po příletu na Ibizu se na letišti setkávájí se slavným, ale arogantním DJ'-em Paulem Bulvou, který však dokáže dvěma klukům zajistit popularitu tím, že zremixuje jejich nahrávku a tu pustí v klubu. Brzy pot� Kevin s Perrym potkávají dívky svých snů, díky kterým se snad vyřeší probl�m jejich stál�ho panictví.
alt
Komedie
USA, 2006, 94 min

Obsah:

Alex (Allen Covert) má sladký život. Opustí nudnou práci jako úředník, živí se testováním počítačových her a neschází mu skoro nic. Ovšem jen do t� doby, kdy jeho spolubydlící utratí všechny peníze na nájem v "masážním salonu". Alex se tak ocitá bez střechy nad hlavou a nezbývá mu než se nastěhovat ke sv� osmdesátilet� babičce a jejím stejně starým, hodně bláznivým spolubydlícím. Film produkoval Adam Sandler, hvězda filmů Klik – život na dálkov� ovládání a 50x a stále poprv�.
http://www.truemetal.org/brainstorm/images/down500.jpg
Komedie
Česko, 2008, 80 min

Obsah:
Hlavním hrdinou tohoto komediálního příběhu je soukromý psycholog Jakub. Snaží se pomáhat druhým, ale svoji vlastní situaci tak úplně nezvládá. Zadlužil se, splácí hypot�ku, platí alimenty a přestavuje ordinaci. Je nekonečně nevyspalý a unavený. Do toho všeho mu bratr svěří do p�če jejich star�ho otce, který je již delší dobu ponořen do světa stařeck� nemohoucnosti a počínající demence. Jeho vnitřní rozpoložení hraničí s duší zlobiv�ho dítěte, a tak p�če o něj dostává mírně groteskní ráz. Ve chvíli, kdy je pro Jakuba situace už t�měř neudržitelná zasáhne vyšší moc v podobě zvláštního l�ku s podivuhodnými účinky: BrainStorm! A tak všichni dostávají druhou šanci napravit to, co nestihli v čase původně k tomu vymezen�m přírodou..
http://gonet.cz/~tri65dnigalerie/porad_booklet/600/9/92f5540adda9b56250f8dd5600268a9b.jpg
Komedie / Romantick�
USA, 2007, 129 min

Obsah:
Před dvěma lety n�m režis�r Judd Apatow velmi z�bavn�m způsobem předvedl, jak se c�t� člověk, kter� je už 40 let panic. Tentokr�t se vydal do opačn�ch končin sexu�ln�ho vesm�ru, když si vzal na mušku nešťastnici, kter� nechtěně otěhotněla v den sv�ho kari�rn�ho vzestupu, pot� co se nechutně opil� vyspala s největš�m ubož�kem, co se j� připletl do cesty
. Pokud si mysl�te, že na tomhle t�matu opravdu nen� nic k sm�chu, měli byste vědět, že Zbouchnut� je jedn�m z největš�ch a nejpř�jemnějš�ch filmov�ch překvapen� letošn�ho roku.

Alison Scott (Katherine Heigl, hvězda seri�lu Chirurgov�) je kr�sn� a chytr� novopečen� televizn� report�rka. Ben (Seth Rogen – 40 let panic) je opl�can� a l�n� povaleč, jehož jedinou ambic� je pokračovat ve sladk�m nicneděl�n�, jak jen to půjde. Ti dva se setkali v baru, společně se opili, vyspali a jen tak mimochodem počali nov�ho člověka. Bez vědom� t�hle důležit� informace se r�no jako rozumn� dospěl� lid� zastyděli a rozloučili. Navždy. Pak se ale Alison udělalo špatně a Ben přijal telefon�t, kter� jeho dosavadn� sladk� život poř�dně opepřil. Před budouc�mi rodiči se vynoř� zcela z�sadn� ot�zka: Je jejich jedin� poj�tko – společn� d�tě
– natolik pevn�, že je navzdory tomu, že jsou natolik odlišn� a vůbec se neznaj�, udrž� pohromadě? Odpověď naneštěst� nehledaj� sami, ale s pomoc� řady vedlejš�ch postav, z nichž za zm�nku stoj� Benovi bl�zniv� spolubydl�c� nebo Alisonina přemoudřel� starš� sestra.

V�sledkem je inteligentn� romantick� komedie s řadou nezapomenuteln�ch momentů, kter� v�s provede od nechtěn�ho počet� až k oček�van�mu fin�le, u něhož si ti, co to už prožili, řeknou, že je Zbouchnut� na hollywoodsk� film až neskutečně pravdiv�, a ti, co je to teprve ček�, si začnou podobně z�bavnou dev�timěs�čn� j�zdu př�t.
1  
2  
3  
4