Filmy Online

Sci-fi/Fantasy

Blade: Trinity

alt
Akčn� / Dobrodružn� / Horor / Thriller
USA, 2004, 113 min

Obsah:

Blade (Wesley Snipes) sa vracia a ani n�hodou to nebude mať ľahk�. Zd� sa totiž, že up�ri konečne našli sp�sob, ako sa ho nadobro zbaviť - rozhodli sa jeho identitu medializovať a všetko zosnovať tak, aby podozrenie zo s�rie brut�lnych vr�žd padlo pr�ve na jeho plecia. "Denn� chodec" sa - s pol�ciou v p�t�ch - spoj� s dvoma ľudsk�mi lovcami up�rov z tajomnej skupiny Nočn�ch stop�rov a spolu s nimi sa vyd�va na dlh� a krvav� cestu s cieľom očistiť svoje meno a odvr�tiť nov� hrozbu, ktor� pre svet predstavuje "Drake" - najmocnejš� a najsl�vnejš� up�r sa totiž po st�ročiach prebudil zo svojho sp�nku a je rozhodnut� urobiť všetko preto, aby sa Zem konečne stala rajom pre ich druh...
Žádné komentáře