Filmy Online

Sci-fi/Fantasy

Neuvěřitelný Hulk

alt
Sci-Fi / Akčn� / Fantasy
USA, 2008, 113 min

Obsah:
Když se naštve, nebudete ho m�t r�di. V občansk�m životě je Bruce Banner sympatick� vědec s křehkou duš�, ve stavu zuřivosti š�len� monstrum, kter� bezmyšlenkovitě nič� vše kolem sebe. Komiksov� svět ho zn� pod přezd�vkou Hulk. Po pěti letech se vrac� na filmov� pl�tno a fakt, že půjde o mimoř�dn� z�žitek, potvrzuje jeho př�vlastek NEUVĚŘITELN�.

Zničit ď�bla v sobě sam�m je hlavn� vědeck� c�l Bruce Bannera (Edward Norton), jehož impozantn� proměny n�lad způsobilo mimoř�dně siln� oz�řen�. Bruce se ve sv�ch mimoř�dn�ch schopnostech nevyž�v�, naopak jimi trp�, protože přež�v� mimo civilizaci, dobrovolně izolovan� od sv� životn� l�sky Betty Rossov� (Liv Tyler) a jej�ho otce, arm�dn�ho gener�la Thaddeuse Rosse (William Hurt), kter� by r�d využil Bruceovy schopnosti ve prospěch americk�ch ozbrojen�ch sil. Zat�mco Bruce se snaž� co nejv�c zůstat v klidu, na obzoru se objev� nepř�tel s podobn�mi schopnostmi, kter� naopak nevynech� jedinou př�ležitost k tomu, aby se z chlapa z masa a kost� (Tim Roth) přeměnil v destruktivn� kreaturu zvanou Abomination. Proti jej�mu ř�děn� nepom�haj� ž�dn� konvenčn� zbraně, a tak mus� Bruce čelit z�sadn� v�zvě – dobrovolně se zř�ct vlastn�ho slušn�ho j�, vzteky zezelenat a rozdat si s Abomination jako chlap s chlapem, respektive jako monstrum s monstrem.

Zat�mco předchoz� Hulk Anga Leeho pojedn�val sp�š o psychologick�m souboji uvnitř samotn�ho Bruce, volba Louise Letteriera, režis�ra obou d�lů akčn�ho Kur�ra, coby jeho n�stupce, by měla b�t dobrou zpr�vou pro všechny, kdo od Hulka ž�daj� poř�dnou akci. Naopak obsazen� Edwarda Nortona, jednoho z nejlepš�ch herců současnosti, do role Bruce Bannera, nasvědčuje tomu, že nudit se div�ci nebudou ani ve sc�n�ch „Bruce s lidskou tv�ř�“. Pro samotn�ho Nortona byla role trp�c�ho vědce velkou v�zvou, protože Hulk patř� mezi jeho nejobl�benějš� komiksov� hrdiny. „Asi každ� kluk by chtěl b�t aspoň chv�li v jeho kůži. Dobrovoln�m vyvrhelem, kter� v sobě skr�v� obrovskou s�lu a ta vyplave na povrch, když ho někdo naštve,“ ř�k� Edward Norton.

Producentka filmu Gale Anne Hurd tvrd�, že za svou popularitu vděč� Hulk předevš�m tomu, že na rozd�l od ostatn�ch komiksov�ch reků je vlastně hrdinou proti sv� vůli. „Svůj potenci�l sice naplno využ�v�, ale na druhou stranu ho každ� proměna v Hulka neskutečně tr�p�. Nen� to hrdina, kter� by si obl�kl kost�m a vyrazil zachraňovat svět. On vlastně nem� př�liš na vybranou, jestli bude nebo nebude Neuvěřiteln�m Hulkem,“ uzav�r� producentka.
Žádné komentáře